❈ akadémia Rodosvet ❈

Seminár je určený pre ľudí, ktorí chcú pochopiť duchovne-energetické príčiny svojich chorôb, chcú zlepšiť svoje duševné a fyzické zdravie.

Ak chcete získať nové zručnosti a nové vedomosti, chcete sa naučiť ako byť zdravý, úspešný a získať schopnosť materializovať udalosti, tento seminár je pre vás!

Ciele seminára:

  • Hmotný svet, ktorý vidíme, cítime a počujeme, je energia v rôznych frekvenčných pásmach. Všetko, čo žije na tejto Zemi, potrebuje energiu a informácie, aby mohlo existovať úplne. Keď ľudský organizmus nedostane potrebné spektrum energií z vesmíru, ochorie a jeho život sa rýchlo končí.
  • Všetky energie, svet okolo nás, sú prejavmi celkového prúdu životnej energie vesmíru. Túto energiu Slovania nazývajú"ŽIVA"
  • Živa je nekonečný prúd sily (alebo energie), ktorý preniká celým vesmírom. Všetka hmota je zjavným prejavom tejto energie.
  • Energetické celenie pomocou energie ŽIVY je súčasťou védického poznania v Rusku, Bielorusku a na Ukrajine známe približne 7500 rokov. Slovania vždy používali energiu Živy, napríklad na celenie a načerpanie psychickej a fyzickej sily.
  • Podľa názvu tejto energie sa nazýva systém celenia a vlastného rozvoja "Živa" . Živaje jednoduchý, prirodzený a každému prístupný celiteľský systém, ktorý umožňuje človeku celiť (liečiť) svoje telo a dušu a vďaka tomu pritiahnuť potrebné situácie do života.
  • Najdôležitejším aspektom liečivej energie Živy je, že aktivuje prirodzené mechanizmy samoliečenia u ľudí. Zvyšuje akýkoľvek pozitívny vplyv na organizmus a blokuje akýkoľvek negatívny vplyv.
  • Náš seminár je hlbokou praktickou prácou, s jedinečnými energetickými a meditatívnymi technikami, ktoré vám pomáhajú a umožňujú celiť seba samého, svojich priateľov a príbuzných a pritiahnuť (alebo zhmotniť) správne udalosti a situácie.

Zručnosti a schopnosti, ktoré získate prostredníctvom týchto vedomostí?

Zlepšenie fyzického a duševného zdravia.

Schopnosť vytvoriť atmosféru šťastia a radosti okolo vás.

Schopnosť vytvárať a priťahovať úspech.

Schopnosť získať viac energie.

Schopnosť celiť (liečiť) seba a iných.

Schopnosť rozpustiť neharmonické situácie v priestore a čase.

Zhmotňovať potrebné situácie, umožňuje vyriešiť neriešiteľné situácie, konflikty.

Udržať stav vnútornej harmónie a šťastia.

Rozpustiť bloky, spazmy a napätie.

Oslobodenie od negatívnych energií.

Úľava od bolesti, úzkosti, depresie a nedostatku sebavedomia.

Čistenie od toxínov.

Schopnosť blahodarne a liečivo pôsobiť na všetky živé veci - ľudí, zvieratá, stromy, rastliny a dokonca aj kamene.

Čo sa na seminári naučíte?

Naučíte sa, čo je Živa a ako ju aktivovať . Vďaka tomu sa zvyšuje žiara vašej aury a budete môcť nasmerovať viac kozmickej energie cez svoje telo a aktivujete svoje skryté sily a schopnosti.

Pocítite energiu Živy vo svojom tele ako prúd tepla alebo chladu, dokážete ju vyžarovať zo svojich rúk, čo vedie k prirodzenému uzdraveniu buniek, telesných funkcií a orgánov, duše.

Naučíte sa vidieť a diagnostikovať problémové oblasti v tele, ktoré vyžadujú uzdravenie a vydať sa cestou rozvoja jasnovidectva. Naučíte sa význam jednotlivých energetických tiel človeka funkcie čakier.

Funkcie orgánov, náš emocionálny stav, naše intelektuálne a duchovný rozvoj sú v priamom vzťahu k funkciou našich čakier . S pomocou energie Živy harmonizujete svoje čakry a nabijete sa životnou energiou pomocou vibrácií, ktoré práve teraz potrebujete. Vďaka tomu telo získava potrebnú silu a zdravie. Naučíte sa odovzdávať energiu Živy pomocu dotyku, zraku, myšlienky, zámeru, piesne, dychu, atď.

Keď pracujete s prúdom energie vesmíru Živa sa môžete harmonizovať a celiť. Očistíte sa od energetického odpadu, "kliatieb", škodlivých programov, negatívnych udalostí a psychotraumy , ktoré prinášajú do vášho energetického tela disharmóniu a negatívne vás ovplyvňujú.

V priebehu seminára analyzujete svoju individuálnu situáciu , získajte iný pohľad na starý problém a získajte kľúče k ich riešeniu. Postupne sa naučíte techniku zceľovania a materializácie pozitívnych udalostí až po praktický výsledok.

ŽIVA

staroslovanské učenie o životnej energii, duchovnom raste, liečení a šťastnom živote

Seminár vedie Vladimír Kurovský, najvyšší slovanský volchv Rodového Ohniska Pravoslávnej Viery, pravoslávnej védickej tradície.

27.9. - 29.9.2019 v Bratislave

"Živa je zdroj ŽIVOTA. Základom slova Živa je ŽIVOT, zdroj prírody, všetkého, čo existuje. V každom z nás je táto energia od prvopočiatku. Napr. keď máme aj menší úraz, neváhame a intuitívne položme našu ruku na miesto bolesti a necháme ju tam. Toto je najvýraznejší príklad našej pôvodnej múdrosti, nášho vedomia, ktorý vychádza z nášho vnútorného potenciálu ako súčasť jednotného poznania. Z hľadiska fyziky smerujeme našu pozornosť a liečivú energiu do oblasti, kde sa narušila harmónia. Zdroje na zotavenie máme od samého počiatku, ale nie je otvorený na viac ako 5-10% primárnej energie. Zasvätenie (naladenie) do liečivého kanála živy, rozširuje v nás kanál na prenos optimálneho množstva energie - dostávame prístup k chýbajúcim 90-100%. Zvýšenie sily a výkon prietoku nám umožňuje dosiahnuť skutočne magické výsledky v celiteľstve /liečení.

Technika Živa je absolútne bezpečná a je vedecky vysvetleným fenoménom. Tak ako kyslík je prítomný v prírode a naše telo je ho schopné absorbovať , tak máme schopnosť absorbovať životnú energiu vesmíru. Život v toku energie Živy nie je niečo nadprirodzené. Táto radosť je k dispozícii každému človeku, ktorý sa to chce naučiť a vyladiť. Pri interakcii so zdrojom stačí len náš dobrý úmysel uzdraviť a Živa tým najvhodnejším správnym spôsobom začne samostatne celiť (zceľovať) zdravie, situáciu atď. Živa je prítomná vždy, všade a vo všetkom, ale neuvedomíme si to pokiaľ nenadviažeme s ňou spojenie. Na to, aby sme sa mohli spojiť s Duchom Živy je potrebná istá príprava, ktorá dovoľuje človeku uchopiť a nasmerovať tok energie správnym smerom. Skutočný majster Živy pôsobí ako "kamerton" (druh "ladiacej vidlice"), ktorý vyladí čary (čakry) študenta podobne ako ladič hudobných nástrojov. Po nastavení Živa prúdi nezávisle a s maximálnou pre vás prijateľnou, vhodnou energiou. Po iniciácii je cítiť prúd energie v strede dlaní ako teplo, vlnové vibrácie, popichávanie, zimomriavky alebo brnenie."

28.9. - 29.992019 od 10:00-18:00 cena 250,00 Eur

rezervujte si svoje miesto najneskôr do 23.9.2019

viac info na: rodosvetslovakia@gmail.com


 ❈ Slovanské kudesníctvo 


pripravujeme...